Raision Tele-Sähkö Oy

Sähkötarkastukset:

 1. Varmennustarkastukset.
 2. Määräaikaistarkastukset.
 3. Sähkölaitteiston kuntotarkastukset.
 4. Lausunnot sähkölaitteiston sähköturvallisuustasosta.

Sähköisen palonsyyn tutkinnat:

 1. Palon tutkinnan ammattiosaaminen pitkäaikaisella vankalla kokemuksella.
 2. Tutkinnan apuna korkeatasoiset tutkimusvälineet.
 3. Polttokokeet
 4. Laboratoriolaitteistot.
 5. Rekonstruktio.

Koulutukset:

 1. Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus SFS 6002.
 2. Sähköpätevyystutkintoihin (sähköturvallisuus) valmentava koulutus.
 3. Jännitetyökorttikoulutus.
 4. Lääkintätilat.
 5. Räjähdysvaaralliset tilat.
 6. Käytönjohtajakoulutus.
 7. Kouluttajalla sähköalan opettajan pätevyys.